... Uitvallen of Uitblinken ...
een geïntegreerd programma over diversiteit en studiesucces in het hoger onderwijs

Onze trainingen

 


Klik HIER voor een afbeelding op groter formaat

Diversiteit is in de samenleving en dus ook in het hoger onderwijs een gegeven. Diversiteit is een factor in studiesucces en studie-uitval. Studenten met een grotere afstand tot (de cultuur van) het hoger onderwijs blijken namelijk moeilijker aansluiting te vinden, langer te studeren en/of zelfs uit te vallen. Diversiteit is een realiteit die vraagt om een geïntegreerde aanpak waarbij alle studenten tegelijkertijd zowel gelijkwaardig als verschillend benaderd worden. Dit vraagt in de hele onderwijsorganisatie een visie op diversiteit in denken en doen: van management tot studieloopbaancoaches en van docenten tot onderwijsondersteunend personeel.

Uitvallen of Uitblinken startte als trainingsprogramma gericht op het bevorderen van interculturele competenties voor docenten en studieloopbaancoaches enerzijds èn op het bevorderen van effectief zelfmanagement van studenten anderzijds. Inmiddels is Uitvallen of Uitblinken naar aanleiding van concrete vragen uit het hoger onderwijs aanzienlijk uitgebreid. We verzorgen nu een geïntegreerd palet aan trainingen over diversiteit en studiesucces.

Graag maken we voor uw opleiding of domein/academie een programma op maat.

 

Wist je dat...

...voor het studiesucces het gevoel van verbondenheid met de opleiding een grote rol speelt. Dat betekent: persoonlijke contacten met docenten en medestudenten, het gevoel serieus genomen te worden en je als student ‘thuis te voelen’.

 

webdesign © espressontwerp 2012/2013

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker